Hotel Pro Forma Store

Hotel Pro Forma (Book - Danish)

199 DKK / In stock.
Pris 199 kr. 

Forsendelse 25 kr. 

Scenekunst er flygtig. Når forestillingen er slut eksisterer den kun som immaterielt stof til eftertanke. Men i bogen ’Hotel Pro Forma’ fastholdes 18 års forestillinger som et kraftfuldt, samlet værk. 


Bogen indeholder over 300 billeder fra Hotel Pro Formas omfattende produktion. Produktioner, der kombinerer teater, performance, billedkunst og arkitektur. Takket være fotografen Roberto Fortunas vedholdende registrering gennem alle årene foreligger et betagende billedmateriale.

Bogens tre forfattere giver hver deres vinkel på Hotel Pro Formas virksomhed. Kulturjournalisten Per Theil skriver med teaterkritikerens udgangspunkt om en række forestillinger sat ind i deres samtid. Hotel Pro Formas kunstneriske leder Kirsten Dehlholm skriver om væsentlige produktioner, deres tilblivelse og flertydige udtryk. Professor Lars Qvortrup, Syddansk Universitet perspektiverer Hotel Pro Formas værk, og diskuterer kunstens rolle som vidensform og grundforskning. 

Bogen bringer hidtil upublicerede tekster skrevet specielt til forestillingerne af blandt andre digterne Inger Christensen, Morten Søndergård og Ib Michael. 

Værket er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond, Billedkunstrådet, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Lasson Andersens Fond, Sonning-Fonden, Sophus Fonden, TK-Styring og Toyota Fonden.

 

Bogen kan købes i boghandelen og kan fås på Arkitektens Forlags hjemmeside.

Bogen fås også på engelsk.

 

Hotel Pro Forma 
Med tekst af Per Theil, Kirsten Dehlholm og Lars Qvortrup. 
Fotografier af Roberto Fortuna 
Tilrettelæggelse: Åse Eg Jørgensen 
208 sider, helbind, stort format. Rigt illustreret. 

Arkitektens Forlag