Hotel Pro Forma Store

About

Danish:

Hotel Pro Forma er et internationalt laboratorium for performance og installation. Perception, perspektiv og universelle temaer sættes ind i en konceptuel, visuel og musisk kunstform. 

Hvert værk skabes på baggrund af en næsten naturvidenskabelig tilgang i form af studier og research, og forestillingernes temaer er ofte valgt på baggrund af dette. Den kunstneriske proces er undersøgende og tværgående. Forestillingernes struktur er forankret i musik, billedkunst og arkitektur og følger ikke den traditionelle teatertradition. I stedet præsenterer værket visuelle og musikalske verdener hvori universelle emner såsom evolution, verdenskulturer, perspektiv og tyngdekraft undersøges. Publikum oplever temaer og emner på en ny måde. Ofte er eksperimenterende teknologi inden for AV, lys og lyd udviklet til brug for den enkelte forestilling for at skærpe sanserne til at opleve verden med nye øjne og ører. 

Siden 1985 har Hotel Pro Forma produceret mere end 50 værker som er blevet vist i over 30 lande rækkende fra udstillinger til performances. Den kunstneriske leder er Kirsten Dehlholm.


English:

Hotel Pro Forma is an international laboratory of visual music performance and installations. Perception, perspective and themes from the world are blended into a conceptual, visual and musical art form. 

Each work is developed through an almost natural-science approach to study and research, and subject matter is often taken from this world-view. The artistic process is exploratory and transdisciplinary. The structure of the work is strongly anchored in music, visual arts and architecture and does not follow traditional theatrical structures. Instead the work presents visual and musical universes that investigate universal subjects such as evolution, world cultures, perspective and gravity. The audience is presented with themes and subjects in new contexts, and experimental technology in audio-visuals, light and sound is often developed for each work, so that the subject matter is seen, heard and experienced anew. 

Since 1985 Hotel Pro Forma has produced more than 50 works shown in over 30 countries, ranging from exhibitions to performances. The artistic director is visual artist Kirsten Dehlholm.